top of page

Puisi Li Bai: 月下獨酌 (Minum Arak Di Bawah Rembulan)

Updated: May 7, 2020


Ilustrasi


月下獨酌

yuè xià dú zhuó

Minum Arak Di Bawah Rembulan花間一壺酒, 獨酌無相親; huā jiān yī hú jiǔ , dú zhuó wú xiāng qīn ;


舉杯邀明月, 對影成三人。 jǔ bēi yāo míng yuè , duì yǐng chéng sān rén 。


月既不解飲, 影徒隨我身; yuè jì bù jiě yǐn , yǐng tú suí wǒ shēn ;


暫伴月將影, 行樂須及春。 zàn bàn yuè jiāng yǐng , xíng lè xū jí chūn 。


我歌月徘徊, 我舞影零亂; wǒ gē yuè pái huái , wǒ wǔ yǐng líng luàn ;


醒時同交歡, 醉後各分散 xǐng shí tóng jiāo huān , zuì hòu gè fēn sàn 。


永結無情遊, 相期邈雲漢。 yǒng jié wú qíng yóu , xiāng qī miǎo yún hàn 。


Terjemahan:


Dari pot arak di antara bunga-bunga Ku minum sendiri. Tiada seorang pun bersamaku Sampai kuangkat cangkir, bertanya pada rembulan cerah Membawakan bayanganku sehingga membuat kita bertiga. Sayangnya, rembulan tak bisa minum Dan bayanganku menandai kosong; Tapi masih beberapa saat aku punya teman-teman ini Untuk menghiburku sampai akhir musim semi .... Ku bernyanyi. Bulan menyemangatiku Ku menari. Bayanganku jatuh kemudian.. Selama ini kutahu, kami adalah teman baik. Dan kemudian ku mabuk, dan kami kehilangan satu sama lain. ... Akankah niat baik ini kokoh ? Kusaksikan jalan panjang dari sebuah Sungai Berbintang.


#PuisiTiongkok #PuisiLiBai #PuisiDinastiTang #DinastiTang #LiBai #TerjemahanPuisiTiongkok #BahasaMandarin

44 views0 comments
bottom of page