top of page

Puisi Li Bai: 春思 (Merenungi Musim Semi)

Updated: May 7, 2020


Ilustrasi


春思

chūn sī


燕草如碧絲, 秦桑低綠枝;

yàn cǎo rú bì sī ,   qín sāng dī lǜ zhī ;


當君懷歸日, 是妾斷腸時。

dāng jūn huái guī rì ,   shì qiè duàn cháng shí 。


春風不相識, 何事入羅幃?

chūn fēng bù xiāng shí ,   hé shì rù luó wéi ?


Terjemahan:


Merenungi Musim Semi


Rerumputan Negeri Yan bewarna giok seperti sutra, dan pohon mulberi Negeri Qin telah bercabang berdaun hijau


Ketika kau merindukan kembali ke kampung halaman, kau merasa pilu hati


Angin Semi, selama ini kau tak paham, mengapa meniup tendaku sehingga membuatku khawatir memikirkan ?


#PuisiLiBai #PuisiTiongkok #PuisiDinastiTang #PuisiMandarin #TerjemahanPuisiLiBai


19 views0 comments
bottom of page