top of page

Puisi Li Bai: 黃鶴樓送孟浩然之廣陵 (Di Menara Bangau Melihat Hao Mengran Pergi ke Guangling )


Ilustrasi


黃鶴樓送孟浩然之廣陵

huáng hè lóu sòng mèng hào rán zhī guǎng líng


故人西辭黃鶴樓

gù rén xī cí huáng hè lóu


煙花三月下揚州。

yān huā sān yuè xià yáng zhōu


孤帆遠影碧空盡,

gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn


唯見長江天際流。

wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú


Terjemahan


Di Menara Bangau Melihat Hao Mengran Pergi ke Guangling


Di Menara Bangau ini kawanku pamit


Pada bulan ketiga saat bunga willow mekar ia pergi ke Yangzhou.


Bayangan perahu semakin menghilang di ujung langit biru,


hanya untuk melihat Sungai Yangtze mengalir menuju langit.#TerjemahanPuisiLiBai #PuisiLiBai #SastraMandarin


10 views0 comments
bottom of page