top of page

Puisi Li Bai: 金陵酒肆留别 (Pesta Perpisahan di Kedai Arak Jinling)


Sumber: https://www.tspweb.com/


Karakter Sederhana:


金陵酒肆留别

jīn líng jiǔ sì liú bié


风吹柳花满店香,吴姬压酒唤客尝。

fēng chuī liǔ huā mǎn diàn xiāng , wú jī yā jiǔ huàn kè cháng 。

金陵子弟来相送,欲行不行各尽觞。

jīn líng zǐ dì lái xiāng sòng , yù xíng bù xíng gè jìn shāng 。

请君试问东流水,别意与之谁短长。

qǐng jūn shì wèn dōng liú shuǐ , bié yì yǔ zhī shuí duǎn cháng
Karakter Tradisional:


金陵酒肆留別


風吹柳花滿店香,吳姬壓酒喚客嘗。

金陵子弟來相送,欲行不行各盡觴。

請君試問東流水,別意與之誰短長。


Terjemahan :


Pesta Perpisahan di Kedai Arak Jingling


Angin membawa bunga willow, mempermanis kedai

Seorang gadis dari Wu menuangkan arak, mendesakku membagikannya.

Bersama teman-teman di kota ini, mereka mengantarku

Masing-masing menghabiskan araknya, lalu kuberkata

Ah, pergi dan tanyakan sungai ini mengalir ke timur

Jika dapat bepergian lebih jauh dari cinta seorang teman


#sastramandarin #puisilibai #bahasamandarin #sastra #budayationghoa #budayationgkok

17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page