top of page

Puisi Li Bai: 送友人 (Mengantar Sahabat Pergi)


Ilustrasi


送友人

sòng yǒu rén


青山橫北郭,白水繞東城。

qīng shān héng běi guō , bái shuǐ rào dōng chéng 。

此地一為別,孤蓬萬裏徵。

cǐ dì yī wéi bié , gū péng wàn lǐ zhēng 。

浮雲遊子意,落日故人情。

fú yún yóu zǐ yì , luò rì gù rén qíng 。

揮手自茲去,蕭蕭班馬鳴。

huī shǒu zì zī qù , xiāo xiāo bān mǎ míng 。


Terjemahan


Mengantar Sahabat Pergi


Gunung hijau membentang di utara Chengguo

Aliran sungainya mengelilingi timur kota

Di tempat ini kita berpamitan

Bak dandelion melayang kesepian ribuan mil

Pikiran membara seperti awan

Matahari senja sebanding persahabatan

Lambaian tangan pamit berangkat dari sini

Seekor kuda meringkik enggan berpisah
#SastraMandarin #TerjemahanPuisiLibai #PuisiLiBai

22 views0 comments
bottom of page