top of page

Puisi Li Bai: 贈汪倫 (Zeng Wanglun)


Ilustrasi


贈汪倫

Zèng Wānglún


李白乘舟將欲行

Lǐ Bái chéng zhōu jiāngyù xíng,


忽聞岸上踏歌聲

hū wén ànshàng tàgē shēng.


桃花潭水深千尺

Táohuā Tán shuǐ shēn qiān chǐ,


不及汪倫送我情

bùjí Wānglún sòng wǒ qíng.


Terjemahan:


Zèng Wānglún


Li Bai menaiki perahu dan akan pergi

Tiba-tiba terdengar suara nyanyian dan tarian di tepian

Meski danau taman bunga persik sedalam seribu kaki

Namun rasa pertemanan Wang Lun yang mengantarku tak tertandingi
#PuisiBahasaMandarin #SastraMandarin #BahasaMandarin #TerjemahanPuisiLiBai #PuisiDinastiTang

11 views0 comments
bottom of page