top of page

Puisi Li Bai: 玉階怨 (Berkeluh Kesah di Tangga Giok)


Ilustrasi


玉階怨

yù jiē yuàn


玉階生白露,夜久侵羅襪.

yù jiē shēng bái lù , yè jiǔ qīn luó wà

卻下水晶簾,玲瓏望秋月.

què xià shuǐ jīng lián , líng lóng wàng qiū yuè


Terjemahan


Berkeluh Kesah di Tangga Giok


embun malam menyelimuti tangga batu giok


hingga membasahi kaus kaki di malam panjang


kembali ke kamar kuletakkan tirai kristal

lalu kutatap bulan musim gugur lewat tirai kristal jernih

#SastraMandarin #TerjemahanPuisiLiBai #PuisiLiBai

8 views0 comments
bottom of page