top of page

Puisi Li Bai: 獨坐敬亭山 (Duduk Menyendiri di Gunung Jingting)


Ilustrasi


獨坐敬亭山

dú zuò jìng tíng shān


衆鳥高飛盡,孤雲獨去閒。

zhòng niǎo gāo fēi jìn , gū yún dú qù xián 。

相看兩不厭,隻有敬亭山。

xiāng kàn liǎng bù yàn , zhī yǒu jìng tíng shān


Terjemahan


Duduk Menyendiri di Gunung Jingting


Kumpulan burung terbang tinggi, beserta awan terakhir pergi menjauh.


Aku dan Gunung Jingting saling tatap tanpa lelah. Sepertinya hanya ia yang memahamiku


#SastraMandarin #TerjemahanPuisiLiBai #PuisiLiBai

5 views0 comments
bottom of page