top of page

Puisi Li Bai: 渡荊門送別 (Berlayar Pamit Meninggalkan Jingmen)


Ilustrasi


渡荊門送別

dù jīng mén sòng bié


渡遠荊門外,來從楚國遊。

dù yuǎn jīng mén wài , lái cóng chǔ guó yóu 。

山隨平野盡,江入大荒流。

shān suí píng yě jìn , jiāng rù dà huāng liú 。

月下飛天鏡,雲生結海樓。

yuè xià fēi tiān jìng , yún shēng jié hǎi lóu 。

仍憐故鄉水,萬裏送行舟。

réng lián gù xiāng shuǐ , wàn lǐ sòng xíng zhōu 。Terjemahan


Berlayar Pamit Meninggalkan Jingmen


melewati Jingmen menaiki perahu,


datang berkelana ke negeri Chu. bukit hijau perlahan menghilang, dataran terpandang tak terbatas,


sungai Yangtze mengalir ke gurun bulan merefleksikan permukaan sungai seolah-olah cermin,


awan naik membentuk fatamorgana. ku masih mencintai air kampung halaman,


berperahu mengarungi beribu mil jauhnya


#TerjemahanPuisiLiBai #PuisiLiBai #PuisiMandarin #SastraMandarin

5 views0 comments
bottom of page