top of page

Puisi Li Bai: 望廬山瀑佈 (Memandangi Air Terjun Lushan)


Ilustrasi


望廬山瀑佈

wàng lú shān pù bù


日照香爐生紫煙,遙看瀑佈掛前川。

rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān , yáo kàn pù bù guà qián chuān 。


飛流直下三仟尺,疑是銀河落九天。

fēi liú zhí xià sān qiān chǐ , yí shì yín hé luò jiǔ tiān 。


Terjemahan


Memandangi Air Terjun Lushan


Asap dupa ungu mengepul di bawah sinar matahari


Dari kejauhan terlihat air terjun seperti sutra putih menggantung.


Terjun dari ketinggian ribuan kaki


Membuat orang meragu apakah Bima Sakti turun ke bumi


#SastraMandarin #TerjemahanPuisiLiBai #PuisiLiBai

27 views0 comments
bottom of page