top of page

Puisi Li Bai: 早發白帝城 (Berangkat dari Kota Baidi di Pagi Hari)


Ilustrasi


早發白帝城

zǎo fā bái dì chéng


朝辭白帝彩雲間,仟裏江陵一日還。

zhāo cí bái dì cǎi yún jiān , qiān lǐ jiāng líng yī rì huán 。


兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山。

liǎng àn yuán shēng tí bù zhù , qīng zhōu yǐ guò wàn zhòng shān 。Terjemahan


Berangkat dari Kota Baidi di Pagi Hari


Kutinggalkan kota Baidi pagi ini, diliputi awan cerah. Kembali ke Jiangling nan jauh dalam satu hari Di pinggirnya suara monyet menjerit tak henti henti

Perahu kecil telah melewati ribuan puncak bukit.#SastraMandarin #TerjemahanPuisiLiBai #PuisiLiBai #SastraChina

5 views0 comments
bottom of page