top of page

Puisi Li Bai: 將進酒 (Mari Bersulang)


Ilustrasi


將進酒

jiāng jìn jiǔ


君不見,黃河之水天上來,奔流到海不複回。

jūn bù jiàn , huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái , bēn liú dào hǎi bù fù huí 。


君不見,高堂明鏡悲白發,朝如青絲暮成雪。

jūn bù jiàn , gāo táng míng jìng bēi bái fā , zhāo rú qīng sī mù chéng xuě 。


人生得意須盡歡,莫使金樽空對月。

rén shēng dé yì xū jìn huān , mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 。


天生我材必有用,仟金散盡還複來。

tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng , qiān jīn sàn jìn huán fù lái 。


烹羊宰牛且為樂,會須一飲三百杯。

pēng yáng zǎi niú qiě wéi lè , huì xū yī yǐn sān bǎi bēi 。


岑夫子,丹丘生,將進酒,杯莫停。

cén fū zǐ , dān qiū shēng , jiāng jìn jiǔ , bēi mò tíng 。


與君歌一麯,請君為我傾耳聽。

yǔ jūn gē yī qū , qǐng jūn wéi wǒ qīng ěr tīng 。


鍾鼓饌玉不足貴,但願長醉不複醒。

zhōng gǔ zhuàn yù bù zú guì , dàn yuàn cháng zuì bù fù xǐng 。


古來聖賢皆寂寞,惟有飲者留其名。

gǔ lái shèng xián jiē jì mò , wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng 。


陳王昔時宴平樂,鬥酒十仟恣歡謔。

chén wáng xī shí yàn píng lè , dǒu jiǔ shí qiān zī huān xuè 。


主人何為言少錢,徑須沽取對君酌。

zhǔ rén hé wéi yán shǎo qián , jìng xū gū qǔ duì jūn zhuó 。


五花馬,仟金裘,呼兒將出換美酒,與爾同銷萬古愁。

wǔ huā mǎ , qiān jīn qiú , hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ , yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu 。


Terjemahan


Mari Bersulang


Tak bisakah tuan lihat, Sungai Kuning mengalir dari langit menuju laut tak kembali ?


Tak bisakah tuan lihat, orang tua yang bercermin sedih karena rambut yang dulunya hitam kini memutih ?


Mari nikmati hidup selagi gembira, jangan biarkan gelas kosong di bawah cahaya rembulan


Langit melahirkanku untuk sebuah tujuan, menghabiskan ribuan koin akan didapatkan kembali


Mari kita rayakan dengan menyantap kambing, sapi, serta menenggak 300 gelas


Yang Mulia Cen dan Tuan Dan Qiu, mari minum, dan jangan berhenti


Izinkan ku menyanyi, silakan tuan-tuan dengarkan


Sajian mewah dan musik tak ada apa-apanya bagiku, ku hanya ingin mabuk dan tak pernah bangun


Orang bijak kesepian dilupakan sejarah, namun tidak bagi peminum yang lebih dikenang


Bahkan pangeran Chen pernah menjamu, bersuka ria berlomba menenggak ribuan gelas


Tuan rumah tak perlu mengeluh kehabisan uang, belilah lagi arak dan kita bersulang


Kuda belang, mantel bulu berharga, panggil putramu untuk menukar keduanya dengan arak, mari minum bersama, melenyapkan rasa cemas.#TerjemahanPuisiLiBai #PuisiLiBai #SastraMandarin #PuisiDinastiTang

24 views0 comments
bottom of page