top of page

Puisi Li Bai: 夜宿山寺 (Bermalam di Biara Gunung)


Ilustrasi


夜宿山寺

yè sù shān sì


危樓高百尺,手可摘星辰。

wēi lóu gāo bǎi chǐ, shǒu kě zhāi xīng chén 。

不敢高聲語,恐驚天上人。

bù gǎn gāo shēng yǔ , kǒng jīng tiān shàng rén


Terjemahan:


Bermalam di Biara Gunung


Biara gunung tampak seratus kaki tingginya,

berdiri di atasnya mampu memetik bintang-bintang.

Tak berani bersuara keras,

agar tak mengejutkan penghuni kayangan.
#SastraMandarin #TerjemahanPuisiLiBai #PuisiLiBai #SastraCina

13 views0 comments
bottom of page