top of page

Puisi Li Bai: 下終南山過斛斯山人宿置酒 (Turun Pegunungan Zhongnan ke Keramahan orang Husi)


Ilustrasi


下終南山過斛斯山人宿置酒

xià zhōng nán shān guò hú sī shān rén sù zhì jiǔ


暮從碧山下, 山月隨人歸;

mù cóng bì shān xià ,   shān yuè suí rén guī


卻顧所來徑, 蒼蒼橫翠微。

què gù suǒ lái jìng ,   cāng cāng héng cuì wēi


相攜及田家, 童稚開荊扉;

xiāng xié jí tián jiā ,   tóng zhì kāi jīng fēi


綠竹入幽徑, 青蘿拂行衣。

lǜ zhú rù yōu jìng ,   qīng luó fú xíng yī 。


歡言得所憩, 美酒聊共揮;

huān yán dé suǒ qì ,   měi jiǔ liáo gòng huī


長歌吟松風, 曲盡河星稀。

cháng gē yín sōng fēng ,   qū jìn hé xīng xī


我醉君復樂, 陶然共忘機。

wǒ zuì jūn fù lè ,   táo rán gòng wàng jī 。


Terjemahan


Pada waktu senja menuruni Gunung Biru, Cahaya rembulan adalah pengawalku pulang. Menoleh ke belakang, kulihat jalanku Berada pada dalamnya bayangan .... Ku melewati rumah pertanian seorang teman, Ketika anak-anaknya memanggil dari gerbang duri Dengan terbelit bambu giok membimbingku Di mana tanaman merambat hijau menangkap dan memegang pakaianku. Ku senang mendapat kesempatan beristirahat Dan senang mendapat kesempatan minum dengan teman saya .... Kami bernyanyi untuk nada angin di pepohonan pinus; Dan kami menyelesaikan lagu saat bintang-bintang turun, Ketika ku mabuk teman ku lebih dari bahagia, Di antara kami, kami lupakan dunia.


#PuisiLiBai #TerjemahanPuisiLiBai #SastraTiongkok #SastraCina #PuisiCina #PuisiDinastiTang


8 views0 comments
bottom of page