top of page

Idiom Mandarin: 图穷匕见 (tú qióng bǐ xiàn)


Ilustrasi


图穷匕见 (tú qióng bǐ xiàn)

· peta dibentangkan dan belati tersingkap;

· menemukan kebenaran pada akhir suatu permasalahan;

Pada akhir era Negeri-Negeri Berperang, seorang ksatria bernama Jing Ke dipercaya oleh putra mahkota negeri Yan untuk membunuh pemimpin negeri Qin. Untuk dapat mendekatinya, Jing Ke berpura-pura menghadiahinya dengan sebuah peta yang mana sebuah belati disembunyikan ke dalam peta tersbebut. Ketika peta itu dibentangkan, tampaklah sebuah belati.


Idiom ini berarti ketika suatu permasalahan sampai pada akhir, kebenaran serta niat awal akan terungkap.


#IdiomMandarin #IdiomBahasaMandarin #BahasaMandarin #Linguistik #Tiongkok #China

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page